Atasözü ve Deyimler

UYGULAMA_                  

 

ATASÖZÜ VE DEYİM

 

Ø      Aşağıdaki sözlerin atasözü mü deyim mi olduğunu ve anlamını bir cümle ile yanına yazınız.

1-    Derdini saklayan derman bulamaz.

 

2-    Çalma elin kapısını çalarlar kapını.

 

3-    Dostlar alışverişte görsün.

 

4-    Tut kelin perçeminden.

 

5-    Taşıma su ile değirmen dönmez.

 

6-    Vakitsiz öten horozun başını keserler.

 

7-    Ayıkla pirincin taşını.

 

8-    Dikensiz gül olmaz.

 

9-    Kel başa şimşir tarak.

 

10-İncir çekirdeğini doldurmaz.

 

11-Görünen köy kılavuz istemez.

 

12-Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

 

13-Delik büyük, yama küçük.

 

14-İnsan söyleşe söyleşe, hayvan koklaşa koklaşa.

 

15- Halep ordaysa arşın burda.

 

16-Dostla ye iç, alışveriş etme.

 

17-Son pişmanlık fayda etmez.

 

18- Balık baştan kokar.

 

19-Yerin kulağı var.

 

20-Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

                  

 

YANITLAR

ATASÖZÜ VE DEYİM

 

  Aşağıdaki sözlerin atasözü mü deyim mi olduğunu ve anlamını bir cümle ile yanına yazınız.

1.    Derdini saklayan derman bulamaz: Atasözü/ Bizim çözüm bulamadığımız birçok güçlüğe başkaları çözüm bulabilir.

2.    Çalma elin kapısını çalarlar kapını: Atasözü/ Kimseye kötülük yapma, yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar.

3.    Dostlar alışverişte görsün: DEYİM/ Amaç iş yapmak değil, yapıyor görünmek.

4.    Tut kelin perçeminden: DEYİM/ Onda bulunmayan şeyi iste bakalım, eline ne geçer?

5.    Taşıma su ile değirmen dönmez: Atasözü/ İş yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça, şunun bunun küçük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.

6.    Vakitsiz öten horozun başını keserler: Atasözü/ Her söz vaktinde ve yerinde söylenmelidir. 

7.    Ayıkla pirincin taşını: DEYİM/ Çok karışmış olan bu işin içinden çıkabilirsen çık.

8.    Dikensiz gül olmaz: Atasözü/ Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur.

9.    Kel başa şimşir tarak: DEYİM/ Züğürt kimsenin durumuna uygun olmayan pahalı şeyler alması.

10. İncir çekirdeğini doldurmaz: DEYİM/ Çok küçük ve önemsiz bir olay.

11. Görünen köy kılavuz istemez: Atasözü/ Ortada duran bir gerçeği açıklamak gerekmez.

12. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli: Atasözü/ Kişi, bugün içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı; yarın kötü bir duruma düşebileceğini hatırdan çıkarmamalıdır.

13. Delik büyük, yama küçük: DEYİM/ Gereksinme çok, olanak az; olanaklar gereksinimi karşılamıyor.

14. İnsan söyleşe söyleşe, hayvan koklaşa koklaşa: Atasözü/ Hayvanların koklaşarak tanıştıkları gibi insanlar da konuşarak tanışırlar ve konuştukça birbirlerini daha iyi tanırlar.

15. Halep ordaysa arşın burada: DEYİM/ “Vaktiyle(falan yerde) şunu yapmıştım” demekle yeterliliğini kanıtlamış olmazsın. Gereken koşullar hazır. Hadi (burada da) yap görelim.      

16. Dostla ye iç, alışveriş etme: Atasözü/ Alışverişte iki taraf kendi çıkarını düşünür. Bundan dolayı iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozucu bir etken olabilir.

17. Son pişmanlık fayda etmez: Atasözü/ İyice düşünülmeden yapılan iş, çok kez insanı zarara ya da geri dönemeyeceği bir çıkmaza sokar. O zaman pişman olmak işe yaramaz.

18. Balık baştan kokar: Atasözü/ Baştakilerin tutumu bozuk olan toplumlarda her şey bozuk olur.

19. Yerin kulağı var: Atasözü/ Bir konu, iki kişi arasında gizli konuşulsa bile duyulur.

20. Zaman sana uymazsa sen zamana uy: Atasözü/ Yaşadığın zamanın koşularına uymalısın.

 

Hazırlayan: Serpil EZER

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !